Thùng rác Thùng rác
10/10 40789126 bình chọn
Thùng rác
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Sọt rác kim loại nhỏ 8026 (màu bạc)
Mã sản phẩm: 8026-bạc
Đơn giá: 85.000 đ / Thùng
Thùng rác vuông nhỏ 8195
Mã sản phẩm: 8195
Đơn giá: 135.500 đ
Thùng rác vuông loại lớn 8193
Mã sản phẩm: 8193
Đơn giá: 195.000 đ
Thùng rác nhựa Oval homeeasy 8196
Mã sản phẩm: 8196
Đơn giá: 180.000 đ
Sọt rác kim loại nhỏ 8026 (màu đen)
Mã sản phẩm: 8026-đen
Đơn giá: 85.000 đ
Thùng rác vuông nắp treo lớn 23.5 X39CM - 523DCML
Mã sản phẩm: 10903070
Đơn giá: 135.200 đ / Vĩ
Thùng rác vuông nắp treo nhỏ  17.5 X26.5CM - 525DCML
Mã sản phẩm: 12401028
Đơn giá: 43.600 đ / Cái
Thùng rác tròn nắp treo 23.5 X35CM - 300DCML
Mã sản phẩm: 12401027
Đơn giá: 92.000 đ / Thùng
Thùng rác tròn có bàn đạp 27.5 X 35.5CM - 542TT
Mã sản phẩm: 12401026
Đơn giá: 195.000 đ / Thùng
Thùng rác tròn có bàn đạp 22.5 26.5CM - 541TT
Mã sản phẩm: 12401025
Đơn giá: 155.000 đ / Thùng