Bao thư các loại Bao thư các loại
10/10 40789126 bình chọn
Bao thư các loại
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Bao thư vàng A4 không keo
Mã sản phẩm: 10108029
Đơn giá: 900 đ / Cái
Bao thư trắng Toppoint A4 5200 - 22.9x32.4cm -120Gsm
Mã sản phẩm: 10108013
Đơn giá: 10.700 đ / Xấp
Bao thư trắng A4 Toppoint 2535 25x35cm - 100Gsm
Mã sản phẩm: 10108028
Đơn giá: 13.000 đ / Xấp
Bao thư trắng A5 Toppoint 17.8x25.4cm-120Gsm(5 cái/xấp)
Mã sản phẩm: 10108027
Đơn giá: 10.800 đ / Xấp
Bao thư vàng A4 Vĩnh Tiến (20 cái/xấp)
Mã sản phẩm: 10108031
Đơn giá: 6.500 đ / Xấp
Bao thư trắng A5 Vĩnh Tiến 18x26cm-100Gsm(20 cái/xấp)
Mã sản phẩm: 10108026
Đơn giá: 7.700 đ / Xấp
Bao đĩa CD trắng Toppoint 1401 - 12.5x12.5cm - 70Gsm
Mã sản phẩm: 10108025
Đơn giá: 27.960 đ / Lốc
Bao đĩa CD nhiều màu Toppoint 1402 - 12.5x12.5cm-100Gsm
Mã sản phẩm: 10108024
Đơn giá: 15.500 đ / Lốc
Bao thư trắng nắp xéo có keo Toppoint 1152 13.3x18.4cm-Ford 80Gsm
Mã sản phẩm: 10108021
Đơn giá: 19.600 đ / Lốc
Bao thư sọc nắp xéo có keo Toppoint 1352 - 10.8x23.5cm - Ford 80Gsm
Mã sản phẩm: 10108020
Đơn giá: 26.000 đ / Lốc
Bao thư trắng cao cấp Vĩnh Tiến 13x22 cm( 50 cái)
Mã sản phẩm: 10108019
Đơn giá: 12.012 đ / Xấp
Bao thư sọc xanh đỏ có keo Vĩnh Tiến 11x18 cm(25 cái)
Mã sản phẩm: 10108018
Đơn giá: 4.824 đ / Lốc
Bao thư màu giấy thơm Toppoint 1550 -11.4x16.2cm màu hồng
Mã sản phẩm: 10108017
Đơn giá: 17.200 đ / Lốc
Bao thư màu giấy thơm Toppoint 1550 -11.4x16.2cm màu lục
Mã sản phẩm: 10108016
Đơn giá: 17.200 đ / Xấp
Bao thư màu giấy thơm Toppoint 1550 -11.4x16.2cm màu kem
Mã sản phẩm: 10108015
Đơn giá: 17.200 đ / Xấp
Bao thư màu giấy thơm Toppoint 1550 -11.4x16.2cm màu xanh
Mã sản phẩm: 10108014
Đơn giá: 17.200 đ / Xấp
Bao thư nhiều màu Toppoint 1052 - 9x16.2cm
Mã sản phẩm: 10108012
Đơn giá: 9.600 đ / Lốc
Bao thư cột dây keo thấm nước Toppoint A5 6101 - 17.8x25.4 cm
Mã sản phẩm: 10108008
Đơn giá: 15.200 đ / Lốc