Viết chì - gôm Viết chì - gôm
10/10 40789126 bình chọn
Viết chì - gôm
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Bút chì bấm thân nhựa Pentel A319Y - 0.9mm
Mã sản phẩm: 10601027
Đơn giá: 41.250 đ / Cây
Bút chì bấm thân nhựa trong Pentel A127C - 0.7mm
Mã sản phẩm: 10605084
Đơn giá: 21.875 đ / Cây
Bút chì kim bấm có tẩy Pentel AX105 -0.5mm màu xanh lá
Mã sản phẩm: 10605014
Đơn giá: 11.250 đ / Cây
Bút chì kim bấm có tẩy Pentel AX105 -0.5mm màu xanh dương
Mã sản phẩm: 10605013
Đơn giá: 11.250 đ / Cây
Bút chì kim bấm có tẩy Pentel AX105 - 0.5mm màu đỏ
Mã sản phẩm: 10605012
Đơn giá: 11.250 đ / Cây
Cục Gôm lớn Stacom ER103
Mã sản phẩm: 10605030
Đơn giá: 2.750 đ / Cục
Cục Gôm trung Stacom ER102
Mã sản phẩm: 10605029
Đơn giá: 2.250 đ / Cục
Cục Gôm nhỏ Stacom ER101
Mã sản phẩm: 10605021
Đơn giá: 1.750 đ / Cục
Bút chì bấm thân nhựa trong Pentel A125T -0.5mm
Mã sản phẩm: 10605075
Đơn giá: 21.875 đ / Cây
Bút chì bấm kỹ thuật Pentel 0.5mm - A125A
Mã sản phẩm: 10605074
Đơn giá: Liên hệ ngay
Ống gọt chì siêu bền Steadler - 511 006
Mã sản phẩm: 10605044
Đơn giá: 16.250 đ / Cái
Ống gọt bút chì Steadler - 511 NC61
Mã sản phẩm: 10605043
Đơn giá: 13.500 đ / Cái
Gọt bút chì 2 đầu Stacom PS101
Mã sản phẩm: 10605037
Đơn giá: Liên hệ ngay
Chuốt chì Thiên Long S-01
Mã sản phẩm: 10605071
Đơn giá: Liên hệ ngay
Lõi chì  kim kỹ thuật MARSMICRO 0.7mm
Mã sản phẩm: 10605036
Đơn giá: 15.000 đ / Lọ
Lõi chì kim văn phòng Steadler HI-POLIMER
Mã sản phẩm: 10605035
Đơn giá: 11.250 đ / Lọ
Ruột chì Monami HB 0.5
Mã sản phẩm: 10605034
Đơn giá: 2.125 đ / Lọ
Ruột chì Monami 2B 0.5
Mã sản phẩm: 10605033
Đơn giá: 6.250 đ / Lọ