Giấy in màu, in hóa đơn Giấy in màu, in hóa đơn
10/10 40789126 bình chọn
Giấy in màu, in hóa đơn
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Giấy than OLI GTOD - A4  đen
Mã sản phẩm: 10109006
Đơn giá: 42.000 đ / Hộp
Giấy than OLI GTOX - A5
Mã sản phẩm: 10109007
Đơn giá: 20.400 đ / Hộp
Giấy than OLI hai mặt  xanh - GT01
Mã sản phẩm: 10109008
Đơn giá: 49.200 đ / Hộp
Giấy than OLI GTOX - A4  xanh
Mã sản phẩm: 10109005
Đơn giá: 42.000 đ / Hộp
Giấy Bìa màu Thailand - A3 180Gsm màu Cam
Mã sản phẩm: 10103013
Đơn giá: 72.000 đ / Xấp
Giấy Bìa màu Thailand - A3 180Gsm màu Vàng
Mã sản phẩm: 10103012
Đơn giá: 72.000 đ / Xấp
Giấy in vi tính liên tục 1 liên Special- Liên Sơn 210mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104005
Đơn giá: 203.300 đ / Thùng
Giấy in vi tính liên tục 1 liên Special- Liên Sơn 240mmx279mm
Mã sản phẩm: 10104004
Đơn giá: 235.400 đ / Thùng
Giấy Bìa màu Pgrand - A4 160Gsm màu vàng
Mã sản phẩm: 10103017
Đơn giá: 32.800 đ / Xấp
Giấy Bìa màu Pgrand - A4 160Gsm màu hồng
Mã sản phẩm: 10103016
Đơn giá: 32.800 đ / Xấp
Giấy Bìa màu Pgrand - A4 160Gsm màu xanh lá
Mã sản phẩm: 10103015
Đơn giá: 32.800 đ / Xấp
Giấy  Photo màu đặc biệt Pgrand A3-80Gsm xang ngọc
Mã sản phẩm: 10102006
Đơn giá: 230.000 đ / Xấp
Giấy Photo màu đặc biệt Pgrand A3-80Gsm xanh vẹt
Mã sản phẩm: 10102007
Đơn giá: 230.000 đ / Xấp
Giấy Photo màu Pgrand - A4 80Gsm màu vàng
Mã sản phẩm: 10101026
Đơn giá: 85.100 đ / Ream
Giấy Photo màu Pgrand - A4 80Gsm màu xanh lá
Mã sản phẩm: 10101024
Đơn giá: 85.100 đ / Ream
Giấy Photo màu Pgrand - A4 80Gsm màu hồng
Mã sản phẩm: 10101025
Đơn giá: 85.100 đ / Ream
Giấy photo màu Ford A4- 80Gsm màu hồng
Mã sản phẩm: 10101015
Đơn giá: 77.400 đ / Ream
Giấy photo màu Ford A4- 80Gsm màu trắng
Mã sản phẩm: 10101014
Đơn giá: 77.400 đ / Ream