Ghim bấm, ghim kẹp giấy các loại Ghim bấm, ghim kẹp giấy các loại
10/10 40789126 bình chọn
Ghim bấm, ghim kẹp giấy các loại
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Bìa kiếng dày A3
Mã sản phẩm: 10505020
Đơn giá: 172.285 đ / Xấp
Bìa kiếng dày A4
Mã sản phẩm: 10505019
Đơn giá: 65.960 đ / Xấp
Bìa kiếng mỏng A4
Mã sản phẩm: 10505018
Đơn giá: 57.800 đ / Xấp
Bìa kiếng đặc biệt
Mã sản phẩm: 10505017
Đơn giá: 107.440 đ / Xấp
Sáp đếm tiền Oli - S.05
Mã sản phẩm: 10505005
Đơn giá: 5.000 đ / Cái
Cây ghim giấy
Mã sản phẩm: 10504020
Đơn giá: 11.475 đ / Hộp
Dây thun vòng xuất khẩu vòng lớn
Mã sản phẩm: 10505004
Đơn giá: 57.375 đ / Túi
Dây thun vòng xuất khẩu vòng nhỏ
Mã sản phẩm: 10505003
Đơn giá: 57.375 đ / Túi
Dây thun vòng lớn
Mã sản phẩm: 10505002
Đơn giá: 74.250 đ / Túi
Dây thun vòng nhỏ
Mã sản phẩm: 10505001
Đơn giá: 39.000 đ / Túi
Đinh ấn tường Inox Thiên Long - PN-01M
Mã sản phẩm: 10504003
Đơn giá: 10.125 đ / Hộp
Đinh ấn tường màu  THiên Long PN-02M
Mã sản phẩm: 10504002
Đơn giá: 11.475 đ / Hộp
Đinh ghim màu nụ cười Thiên Long PN-03M
Mã sản phẩm: 10504001
Đơn giá: 11.475 đ / Hộp
Kim kẹp giấy - C62
Mã sản phẩm: 10905102
Đơn giá: 2.322 đ / Hộp
Kim kẹp giấy C82
Mã sản phẩm: 10905101
Đơn giá: 2.970 đ / Hộp
Kim kẹp giấy số 1 Plus - CP-803
Mã sản phẩm: 10504011
Đơn giá: 8.100 đ / Hộp
Hộp đựng kẹp SDI - 1301
Mã sản phẩm: 10504009
Đơn giá: 20.790 đ / Hộp
Hộp đựng kẹp SDI - 1304
Mã sản phẩm: 10504010
Đơn giá: 17.820 đ / Hộp