Các loại bìa file khác Các loại bìa file khác
10/10 40789126 bình chọn
Các loại bìa file khác
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Bìa trình ký dọc Kokuyo A5 - 26-B xanh dương 26-B
Mã sản phẩm: 10304017
Đơn giá: 15.273 đ / Cái
Bìa trình ký dọc Kokuyo 2 mặt xanh dương A4 -  28-B
Mã sản phẩm: 10304016
Đơn giá: 19.636 đ / Cái
Kẹo Samba Tim hộp thiết Arcor 123gr
Mã sản phẩm: keo3
Đơn giá: 91.200 đ / Hộp
Bià lỗ Trà My - EH3003
Mã sản phẩm: 11001128
Đơn giá: 375 đ / Cái
Bìa nhựa Trà My  A4 - 100 lá màu xanh dương
Mã sản phẩm: 11001086
Đơn giá: 39.735 đ / Cái
Bìa file 80 lá Thiên Long A4-CFP80 màu xanh dương
Mã sản phẩm: 10306018
Đơn giá: 50.000 đ / Cái
Bìa bao thơ  Kingstar F/C - KS-112F
Mã sản phẩm: 10308025
Đơn giá: 3.000 đ / Cái
Bìa kẹp nhựa có gắn Name card STACOM D102
Mã sản phẩm: 10308005
Đơn giá: 8.400 đ / Cái
Bìa 2 kẹp King-star A4  - C31022P
Mã sản phẩm: 10308004
Đơn giá: 18.000 đ / Cái
Bìa nhựa 2 kẹp Trà My
Mã sản phẩm: 10308011
Đơn giá: 7.800 đ / Cái
Cặp 2 khóa Trà My
Mã sản phẩm: 10308010
Đơn giá: 11.400 đ / Cái
Bìa cây nẹp lớn Usign US-3303
Mã sản phẩm: 10308021
Đơn giá: 34.700 đ / Xấp
Bìa cây King-Star F/C - KS-287F
Mã sản phẩm: 10308020
Đơn giá: 2.600 đ / Cái
Bìa cây King-Star A4  - KS-287A
Mã sản phẩm: 10308019
Đơn giá: 2.300 đ / Cái
Kẹp Accor nhưa Pentex 100 cái/hộp
Mã sản phẩm: 10308036
Đơn giá: 11.900 đ / Hộp
Kẹp Accor nhựa Sdi 50 cái/hộp
Mã sản phẩm: 10308032
Đơn giá: 34.375 đ / Hộp
Kẹp Accor nhựa Stacom - C501
Mã sản phẩm: 10308006
Đơn giá: 13.800 đ / Hộp
Bìa Accor Thiên Long A4-FFA4 màu xanh dương
Mã sản phẩm: 10308029
Đơn giá: 32.800 đ / Xấp