Khay để tài liệu Khay để tài liệu
10/10 40789126 bình chọn
Khay để tài liệu
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Kệ 3 tầng mica Đào Tiên
Mã sản phẩm: 10401040
Đơn giá: 141.700 đ / Cái
Kệ 2 tầng mica Đào Tiên
Mã sản phẩm: 10401039
Đơn giá: 101.400 đ / Cái
Kệ nhựa 3 tầng King-Star
Mã sản phẩm: 10401038
Đơn giá: 63.700 đ / Cái
Kệ nhựa 2 tầng King-Star
Mã sản phẩm: 10401037
Đơn giá: 45.500 đ / Cái
File hồ sơ nhựa 3 ngăn King-Star
Mã sản phẩm: 10401031
Đơn giá: 35.750 đ / Cái
File hồ sơ nhựa 2 ngăn King-Star
Mã sản phẩm: 10401030
Đơn giá: 28.600 đ / Cái
File hồ sơ nhựa 1 ngăn King-Star
Mã sản phẩm: 10401028
Đơn giá: 15.600 đ / Cái
Hộp đựng bút xoay Đào Tiên
Mã sản phẩm: 10401029
Đơn giá: 37.050 đ / Cái
Hộp đựng card lớn EAGLE - 818L
Mã sản phẩm: 10501070
Đơn giá: 84.000 đ / Cái
Hộp đựng card mini EAGLE - 808S
Mã sản phẩm: 10501068
Đơn giá: 48.600 đ / Cái
Khay tài liệu 2 tầng Toppoint - HY6303-2
Mã sản phẩm: 10401017
Đơn giá: 97.900 đ / Cái
Khay tài liệu 1 tầng  Toppoint- HY63574
Mã sản phẩm: 10401016
Đơn giá: 60.500 đ / Cái
Khay tạp chí Toppoint - HY3712
Mã sản phẩm: 10401014
Đơn giá: 58.000 đ / Cái
Hộp đựng namcard  Usign - US2001
Mã sản phẩm: 10401008
Đơn giá: 47.300 đ / Cái
Khay hồ sơ 3 tầng Usign - US6033
Mã sản phẩm: 10401005
Đơn giá: 139.900 đ / Cái
Khay đựng hồ sơ 2 tầng Usign - US6022
Mã sản phẩm: 10401004
Đơn giá: 91.600 đ / Cái