Dụng cụ bấm ghim - Bấm lỗ Dụng cụ bấm ghim - Bấm lỗ
10/10 40789126 bình chọn
Dụng cụ bấm ghim - Bấm lỗ
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
May bấm 2 lỗ Thiên Long PU-01
Mã sản phẩm: 10501044
Đơn giá: 28.350 đ / Cái
Bấm lỗ 480g Stacom - C205 màu đen
Mã sản phẩm: 10501036
Đơn giá: 24.300 đ / Cái
Máy bấm kim KW- Trio - 50LA
Mã sản phẩm: 10501074
Đơn giá: 250.000 đ / Hộp
Đồ bấm 1 lỗ Sdi - 4803
Mã sản phẩm: 10501072
Đơn giá: 23.700 đ / Cái
Máy bấm kim để bàn trung EAGLE - 938
Mã sản phẩm: 10501071
Đơn giá: 175.000 đ / Cái
Máy bấm kim số 10 nhỏ EAGLE - 1011A
Mã sản phẩm: 10501069
Đơn giá: 10.300 đ / Cái
Dụng cụ Cắt keo để bàn nhỏ EAGLE - 898M
Mã sản phẩm: 10501067
Đơn giá: 19.800 đ / Cái
Máy bấm kim số 3 EAGLE - 207
Mã sản phẩm: 10501066
Đơn giá: 20.900 đ / Cái
Máy bấm kim để bàn lớn EAGLE - 8538
Mã sản phẩm: 10501065
Đơn giá: 132.000 đ / Cái
Bấm lỗ mini EAGLE - 709
Mã sản phẩm: 10501064
Đơn giá: 20.300 đ / Cái
Dụng cụ cắt keo mini Eagle - T5112B
Mã sản phẩm: 10501061
Đơn giá: 27.900 đ / Cái
Dụng cụ cắt keo mini Eagle - T5017B
Mã sản phẩm: 10501060
Đơn giá: 23.900 đ / Cái
Gỡ kim kẹp lớn Eagle - R5026B
Mã sản phẩm: 10501059
Đơn giá: 7.500 đ / Cái
Gỡ kim kẹp Eagle - 1029
Mã sản phẩm: 10501058
Đơn giá: 6.500 đ / Cái
Máy bấm giấy 3 lỗ Eagle - 999
Mã sản phẩm: 10501057
Đơn giá: 89.000 đ / Cái
Máy bấm giấy 4 lỗ Eagle - 9401
Mã sản phẩm: 10501056
Đơn giá: 90.900 đ / Cái
Máy bấm lỗ Eagle cỡ trung - 837
Mã sản phẩm: 10501055
Đơn giá: 31.700 đ / Cái
Máy bấm lỗ Eagle cỡ trung - 837S
Mã sản phẩm: 10501054
Đơn giá: 25.800 đ / Cái