Băng keo, thước, dao, kéo... Băng keo, thước, dao, kéo...
10/10 40789126 bình chọn
Băng keo, thước, dao, kéo...
Văn phòng phẩm
Công cụ - Dụng cụ
Sản Phẩm
Băng keo văn phòng Angel  1F8.18Yards
Mã sản phẩm: 10502045
Đơn giá: 2.432 đ / Cuộn
Băng keo văn phòng Angel 1F2.25Yards
Mã sản phẩm: 10502046
Đơn giá: 2.352 đ / Cuộn
Băng keo văn phòng Angel 1F8.25Yards
Mã sản phẩm: 10502047
Đơn giá: 2.880 đ / Cuộn
Băng keo có thể viết, in được 3M - 1/2 in x 36Yards
Mã sản phẩm: 10502038
Đơn giá: 28.350 đ / Cuộn
Băng keo có thể viết, in được 3M - 3/4 in x 36Yards
Mã sản phẩm: 10502037
Đơn giá: 35.910 đ / Cuộn
Băng keo trong cắt được bằng tay 3M - 3/4 in x 36Yards
Mã sản phẩm: 10502036
Đơn giá: 30.927 đ / Cuộn
Băng keo 3M có thể viết, in được - 3/4 in x 650 in
Mã sản phẩm: 10502035
Đơn giá: 36.180 đ / Cuộn
Lưỡi dao rọc giấy nhỏ Thiên Long BL-01 -80x9mm
Mã sản phẩm: 10503031
Đơn giá: 10.125 đ / Cây
Dao rọc giấy Thiên Long - KN-02
Mã sản phẩm: 10503030
Đơn giá: 10.825 đ / Cây
Dao rọc giấy Thiên Long - KN-01
Mã sản phẩm: 10503029
Đơn giá: 13.500 đ / Cây
Lưỡi dao lớn T.T.H 18mm - 2204C
Mã sản phẩm: 10503040
Đơn giá: 14.040 đ / Cây
Lưỡi dao nhỏ T.T.H 9mm-2203C
Mã sản phẩm: 10503039
Đơn giá: 7.020 đ / Cây
Dao rọc giấy lớn T.T.H 18mm-3205
Mã sản phẩm: 10503038
Đơn giá: 13.230 đ / Cây
Dao rọc giấy nhỏ T.T.H 9mm - 3202
Mã sản phẩm: 10503037
Đơn giá: 10.868 đ / Cây
Dao rọc giấy lớn T.T.H 9mm - 120
Mã sản phẩm: 10503036
Đơn giá: 2.835 đ / Cây
Dao rọc giấy lớn T.T.H 18mm-280
Mã sản phẩm: 10503035
Đơn giá: 4.455 đ / Cây
Dao rọc giấy lớn Sdi lớn - 0423
Mã sản phẩm: 10503032
Đơn giá: 43.065 đ / Cây
Lưỡi dao rọc giấy lớn Sdi 1404C
Mã sản phẩm: 10503026
Đơn giá: 25.245 đ / Hộp